Demolácie objektov pomocou trhavín

Obsah priebežne dopĺňame.  • Odstrel komína TESLA, Vráble   (video) 
  • Odstrel protiatómového krytu civilnej ochrany v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach   (video)
  • Odstrel komína K-6, Moldava nad Bodvou   (video)