O nás


  • Základný kameň vzniku firmy FEHÉR DETONICS special activity® siaha až do roku 1987 minulého milénia. Vtedy ešte firma nevznikla, ale po prijatí profesie pomocníka strelmajstra pod záštitou výkonného a inteligentného strelmajstra v neďalekom kameňolome so  znalosťami a vlastnosťami „človeka" sa zrodila túžba po založení vlastnej firmy v oblasti trhacích prác pomocou výbušnín. Skutočný posun pre možnosť  založenia firmy nastal po nežnej revolúcií v novembri 1989, keď sme sa rozhodli žiť slobodne na základe demokratických princípov a hodnôt života. Po kľukatých cestách vývoja demokracie a všeobecného rozvoja v podnikateľskej činnosti, po získavaní rôznych licencií, po lustrácií, že sme nespolupracovali s ŠTB, nastali  prvé výsledky v oblasti prác spojené s  výbušninami, výbušnými predmetmi, s muníciou a so strelnými zbraňami.
  • FEHÉR DETONICS special activity® je nepochybne rodinná firma. Silnou posilou sa stali synovia,  ktorí ako banskí inžinieri vstúpili do organizácie so zameraním a špecializáciou ako banskí požiarny záchranári, strelmajstri, technický vedúci odstrelu, pyrotechnici a odpaľovači ohňostrojov.  Deň čo deň pribúdali aj pribúdajú praktické a odborné vedomosti z rôzneho vzdelávacieho a pracovného prostredia. Pôsobenie v Hornonitrianskych  baniach  hlboko v podzemí, trhacie práce-clonové odstrely pri  povrchovom dobývaní, v kameňolomoch s vlastnosťami  rozličných hornín, zložité deštrukcie zväčša v stiesnenom a nebezpečnom  prostredí v súvislej zástavbe, odstrely desiatok továrenských komínov a demolácie  rôznych budov a objektov  pomocou výbušnín na rozsiahlom území celej Slovenskej republiky. Boli sme pri zrode ohňostrojov a ohňostrojných prác v Slovenskej republike, prepracovali sme sa aj do oblasti špeciálnych efektov a pyroefektov FX, sme autormi  rôznych akčných scén vo výrobe filmov  v Slovenskej a Českej republike, zabezpečujeme špeciálne a pyrotechnické efekty na medzinárodných leteckých predstaveniach na zemi aj vo vzduchu, vyhľadávame nevybuchnutú muníciu na významných diaľničných a inžinierskych stavbách v Slovenskej republike, kde odstraňujeme nebezpečenstvo nekontrolovaného výbuchu na staveniskách. Presvedčili  sme o našej kvalite aj amerických inžinierov, a stali sme sa najväčšími dodávateľmi trhacích prác vo fabrike U.S.Steel za najprísnejších  bezpečnostných podmienok po teroristických útokoch na Spojené štáty.
  • Ale skutočné úspechy pre nás znamenajú naši objednávatelia. Vďaka ich spokojnosti rastieme, napredujeme a snažíme sa im vytvoriť  pracovný a ekonomický náskok vďaka spolupráci s nami. Stávame sa ich súčasťou a integrujeme sa do ich pracovných a cielených plánov  plnením termínov, pružnosťou a flexibilitou. Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Snažíme sa stať členskou firmou objednávateľa nie len po dobu plnenia predmetu zmluvy, ale vždy sme pripravení a poctení na ďalšiu spoluprácu.
    - To je obchodná politika rodinnej firmy FEHÉR DETONICS special activity®.