Pyrotechnický prieskum • Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat   /Združenie VÁHOSTAV-SK - TuCon /
 • Stavba Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. -67542/SKDBR-Dobroslava   /O2 Slovakia, s.r.o. /  /BK - Tel, s.r.o. /

 • Stavba OC Kaufland Svidník   /Kaufland Slovenská republika v.o.s. /  /BAUSKA, s.r.o. /

 • Stavba I/67 Vernár – most Vernár (RZ-KE)   /Stavby Mostov Slovakia a.s. (SMS a.s.) /

 • Stavba Krajná Bystrá - Nižný Komárnik, úprava vedenia V471   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /
 • Stavba Krajná Poľana - Bodružal, úprava vedenia V471   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /
 • Stavba Makovce - Miroľa, úprava vedenia V507   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /
 • Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko   /Eustream a.s. /      prebieha


 • Rozvodňa 400kV Podunajské Biskupice   /Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) /      prebieha
 • ES - Podunajské Biskupice   /Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS, a.s.) /
 • Východoslovenská distribučná (VSD, a.s.) - Pohotovostná zmluva      prebieha
 • Stavba Medvedie - Šarbov   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /
 • Stavba Klenov DTS - úprava NN a DP   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /
 • Strategický park HANISKA   /InvEast SK, s.r.o. /     

 • OC Fórum Prešov   /GEMO a.s. (cz) /      prebieha

 • R4 Košice–Milhosť - Rýchlostná cesta   /Skanska /         Galéria

 • R2 Zvolen východ–Pstruša   /Corsán – Corviam Construcción, S.A /
 • D1 Budimír–Bidovce   /Skanska /      prebieha          Galéria

 • D1 Prešov západ–Prešov juh   / Eurovia, Metrostav, Doprastav /       prebieha
 • I/77 Smilno–Svidník - Cesta I.Tr.   / Firesta-Fišer - Doprastav /

 • I/73 Šarišský Štiavnik–Hunkovce–Vyšný Komárnik - Cesta I.Tr.   / Skanska
 • Radarová veža–Technologický objekt pre Letec.nav.služby (LPS)   / Chemkostav a.s.Michalovce
 • Príjazdová komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby na vrchole Mošník   / Skanska
 • Povodňové záchranné práce   / Obec Nižný Komárnik /

  Obsah galérie priebežne dopĺňame.