Demolácie objektov pomocou trhavín

Vlastníte objekty na lukratívnych, ale zároveň aj na stiesnených miestach?  Ste developéri? Neviete ako nato? Demolácia klasickým spôsobom je pre rušenie a frekventovanosť  okolia neprípustná? Obstarávanie demolácie je finančne neúnosné? Ste tu správne, náš team deštruktérov Vám určite ponúkne prijateľnú alternatívu.

Kúpili ste pozemky pre investičnú výstavbu a rozvoj spoločnosti? Je tam ale starý nefunkčný továrenský komín? Likvidácia klasickým spôsobom zaťažuje priveľmi Vaše investície? Obráťte sa na nás, my sa o Váš problém postaráme.


Prevádzkujete hutnícke a priemyselné pece so zameraním na metalurgiu? Nemáte dostatok časovej rezervy na vychladnutie pecí medzi plánovanými údržbami a  generálnymi opravami? Prevádzkové teploty bežne presahujú 1000°C? Sme odborníkmi a vlastníme dostatočné referencie na odstrely v horúcej prevádzke.


Vlastníte povrchové lomy alebo ich máte v prenájme? Nemáte strelmajstrov ,technických vedúcich odstrelu a vedúceho lomu? Potrebujete komplexné zabezpečenie chodu prevádzky trhacími prácami na kľuč? Organizácia  DETONICS S.A.® Vám určite zabezpečí.


GALÉRIA