Pyrotechnický prieskum • Projekt CO_I SKY PARK - Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica   / SKY PARK OFFICES, PENTA REAL ESTATE/ prebieha      
 • Projekt ZSE -City Hub Landererova, Bratislava / Západoslovenská energetika, a.s. /prebieha         

 • Projekt Polyfunkčný komplex PORTUM, Bratislava /Top Estates Group s.r.o., Portum Towers s.r.o./prebieha                

 • Projekt Rezidencia Bottova, Bratislava (METROPOLIS)- / Mint Investments-Real Estate Group, Arcadis Czech republik s.r.o./prebieha                          - Odporúčací list 

 • Projekt Strategické územie Valaliky,  / MH Invest II, s.r.o.  / 

 • R2 Rýchlostná cesta Košice, Šaca-Košické Oľšany, II. úsek, / Eurovia SK, Eurovia CZ /   

 • R3 Rýchlostná cesta Tvrdošín - Nižná   / Združenie R3HTA (HOCHTIEF – PORR – HYDROEKOL) /prebieha          

 • D1 Prešov západ–Prešov juh   / Eurovia, Metrostav, Doprastav /             
 • D1 Budimír–Bidovce   /Skanska /                   
 • R2 Zvolen východ–Pstruša   /Corsán – Corviam Construcción, S.A /    

 • R4 Košice–Milhosť - Rýchlostná cesta   /Skanska /            
 • R4 Prešov - severný obchvat   /Združenie VÁHOSTAV-SK - TuCon /    

 • I/67 Vernár – most Vernár (RZ-KE)   /Stavby Mostov Slovakia a.s. (SMS a.s.) /  

 • I/77 Smilno–Svidník - Cesta I.Tr.   / Firesta-Fišer - Doprastav /  

 • I/73 Šarišský Štiavnik–Hunkovce–Vyšný Komárnik - Cesta I.Tr.   / Skanska /  

 • Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko   /Eustream a.s. /      prebieha  
 • Rozvodňa 400kV Podunajské Biskupice   /Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) /      prebieha  
 • ES - Podunajské Biskupice   /Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS, a.s.) 

 • Východoslovenská distribučná (VSD, a.s.) - Pohotovostná zmluva      prebieha  
 • Strategický park HANISKA   /InvEast SK, s.r.o. 

 • ZÁMER OBNOVY NKP - 397/1-3 Cintorín s pamätníkom Háj - Nicovô Liptovský Mikuláš - Objekt SO 303 Úprava hrobových polí   / Mesto Liptovský Mikuláš / 

 • OC Fórum Prešov   /GEMO a.s. (cz)       
 • Stavba Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia
  elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o.-67542/SKDBR-Dobroslava   /O2 Slovakia, s.r.o. /  /BK - Tel, s.r.o.

 • Stavba OC Kaufland Svidník   /Kaufland Slovenská republika v.o.s. /  /BAUSKA, s.r.o.

 • Stavba Havranec - Svidnička - úprava V471   / Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /    

 • Stavba Krajná Bystrá - Nižný Komárnik, úprava vedenia V471   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) /  

 • Stavba Krajná Poľana - Bodružal, úprava vedenia V471   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)

 • Stavba Makovce - Miroľa, úprava vedenia V507   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)

 • Stavba Medvedie - Šarbov   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)

 • Stavba Klenov DTS - úprava NN a DP   /Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)

 • Radarová veža–Technologický objekt pre Letec.nav.služby (LPS)   / Chemkostav a.s.Michalovce
 • Príjazdová komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby na vrchole Mošník   / Skanska
 • Povodňové záchranné práce   / Obec Nižný Komárnik /

 • Obsah galérie priebežne dopĺňame.