Referencie

Pyrotechnický prieskum


  • R4 Košice–Milhosť - Rýchlostná cesta   /Skanska /
  • R2 Zvolen východ–Pstruša   /Corsán – Corviam Construcción, S.A /
  • D1 Budimír–Bidovce   /Skanska
  • D1 Prešov západ–Prešov juh   / Eurovia, Metrostav, Doprastav
  • I/77 Smilno–Svidník - Cesta I.Tr.   / Firesta-Fišer - Doprastav /

  • I/73 Šarišský Štiavnik–Hunkovce–Vyšný Komárnik - Cesta I.Tr.   / Skanska
  • Radarová veža–Technologický objekt pre Letec.nav.služby (LPS)   / Chemkostav a.s.Michalovce
  • Príjazdová komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby na vrchole Mošník   / Skanska
  • Povodňové záchranné práce   / Obec Nižný Komárnik /