Špeciálne efekty a pyrotechnika

Spoločnosť DETONICS S.A. už viac ako 30 rokov poskytuje pyrotechniku a špeciálne efekty FX pre každý typ akcie. Vďaka širokej škále vybavenia a znalostí vám tým DETONICS S.A. pomôže dosiahnuť požadovaný efekt rýchlo, cenovo dostupne a hlavne bezpečne.

Zaviazali sme sa slúžiť našim klientom s najvyššou profesionalitou pre každú šou bez ohľadu na rozsah udalosti. Pracujeme v súlade s požiadavkami klienta, harmonogramom a rozpočtom a poskytujeme naše kompletné služby počnúc koncepciou, technologickým postupom a dizajnom. Pohotovo poskytujeme primerané odhady nákladov, výstižný plán návrhu, oddaný personál, ktorý sa stará o koordináciu, bezpečnosť a potrebné povolenia.GALÉRIA